Aktualizowanie warstw

Import Warstw z aktywnego rysunku – umożliwia pobranie zdefiniowanych przez użytkownika warstw z rysunku, który aktualnie znajduje się w obszarze roboczym AlphaCAM. Import Warstw z zapisanego rysunku – j/w z tą różnicą, że warstwy zostaną pobrane z rysunku zapisanego na dysku. Przepraszam, nie mogę znaleźć sposobu na wklejenie kodu.Więc mam na myśli to, że chociaż używam symbolu wieloznacznego do zwracania wszystkich warstw, tylko pierwsza warstwa honoruje lyr.definitionQuery = 'DeploymentNumber = 'AA'' polecenie. – Kim G 18 mar. 16 2016-03-18 06:09:50 Liczbę warstw w witrynie można zmniejszyć przez ich scalenie bez koniczności usuwania jakichkolwiek obiektów. Podczas scalania warstw obiekty ze wszystkich zaznaczonych warstw przenoszone są na warstwę aktywną. Ze scalonych warstw w dokumencie pozostanie tylko warstwa aktywna; pozostałe zaznaczone warstwy zostaną usunięte. Udostępnianie warstw dodatku ArcGIS Maps for Office w systemie ArcGIS to szybki sposób dzielenia się danymi w ramach instytucji lub ze społecznością ArcGIS.Można udostępniać pojedyncze warstwy lub całe mapy.. Udostępnianie warstwy. Udostępnienie mapy powoduje utworzenie mapy internetowej w systemie ArcGIS.Jeśli udostępniana mapa zawiera warstwy utworzone na podstawie danych ... Aktualizowanie izolowanego serwera OfficeScan Ta procedura została przedstawiona w celach referencyjnych. Jeśli możliwe jest wykonanie wszystkich zadań w tej procedurze, należy poprosić dostawcę pomocy technicznej o szczegółowe kroki dla poszczególnych zadań. Właściciele hostowanych warstw obiektowych i administratorzy mogą zmieniać ustawienia hostowanych warstw obiektowych, które mają wpływ na funkcjonalność dostępną dla użytkowników tych warstw. Ponadto mogą oni zastępować istniejące hostowane warstwy obiektowe. Mam kilka projektów QGIS, których używam od dłuższego czasu, dodawanie i usuwanie warstw, aktualizowanie odnośników do usuniętych lub przeniesionych plików itp. Otwieranie pliku qgs za pomocą edytora tekstu Widzę, że zawiera on wiele odniesień do różnych plików, a odnośniki te nie są wyświetlane w panelu drzewa warstw. Sterowanie właściwościami warstw, do których istnieją odniesienia. Można określić widoczność, kolor, rodzaj linii i inne właściwości warstw odnośnika. Zmiany te mogą być trwałe lub tymczasowe. Jeśli zmienna systemowa VISRETAIN ma wartość 0, zmiany te wpływają wyłącznie na bieżącą sesję rysowania. Użytkownicy mogą używać map, aplikacji, warstw oraz narzędzi instytucji, a także dołączać do grup pozwalających członkom na aktualizowanie wszystkich elementów w grupie. Członkowie z przypisaną rolą Użytkownik mogą także tworzyć mapy i aplikacje, edytować obiekty, dodawać elementy do portalu, udostępniać zasoby i tworzyć ... Odinstaluj starą wersję narzędzia Common Active Directory Synchronization Tool. W konsoli internetowej programu Worry-Free Business Security Services otwórz opcje Administracja > Ustawienia usługi Active Directory.; Kliknij kartę Narzędzie do synchronizacji.; W sekcji Common Active Directory Synchronization Tool, kliknij opcję Pobierz pakiet instalacyjny.

Typy użytkowników, role i uprawnienia—Portal for ArcGIS ...