Bamiyanin Afganistanissa edeltävät Euroopan öljymaalaus